Liên Hệ

TRỤ SỞ CHÍNH & KHO HÀNG:

Địa chỉ: 20/18 Đường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : (+84) 028 6297 1357     Fax : (+84) 028 6297 1357

Di động : 090 9797 209 – 090 8744 180

E-mail : kinhdoanh@qgtechno.com.vn                  

Website : www.qgtechno.com.vn            Website : www.kapusi.com.vn

ĐIỂM TRƯNG BÀY & VPGD:

Địa chỉ: 1570/18 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Tên của bạn

Địa chỉ email

Tiêu đề

Tin nhắn