Thước Cuộn-Kéo-Thước thủy-Lập Lòn KAPUSI

Búng Mực Các Loại KAPUSI

Lập Lòn-Loong-Quả Rọi KAPUSI

Tay Cầm Hít Kiếng-Kính-Gạch KAPUSI

Thước Cặp-Kẹp Cơ-Đồng Hồ-Điện Tử KAPUSI

Thước Cuộn KAPUSI

Thước Kéo KAPUSI

Thước Thủy Có Từ KAPUSI

Thước Đo Góc Vuông-Eke Cơ Khí KAPUSI

Xe Đẩy Đo Đường KAPUSI