Tô vít-Mũi bắn vít-Đầu bắn tôn KAPUSI

Mũi Bắn Vít-Đầu Bắn Tôn KAPUSI

Tô Vít KAPUSI